Logo LOT

Strefa A

Terytoria państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w Basenie Morza Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej (RP) oraz kraju zamieszkania ubezpieczonego.

Strefa B

Terytoria wszystkich państw świata z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej (RP) oraz kraju zamieszkania ubezpieczonego.

zobacz pełną listę państw

Choroba przewlekła to zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem lub choroba stale lub okresowo leczona ambulatoryjnie lub będąca przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Ilość osób w wieku >65 lat w dniu zakupu polisy.

Ubezpieczenie rezygnacja

1.Wybór pakietu
2.Dane do polisy
3.Podgląd
4.Płatność

Z polisy Rezygnacja możesz skorzystać tylko w dniu zakupu biletów.

Rezygnacja

udział własny 20%

Aby zobaczyć wartość pakietu, podaj koszt biletów.

0
Wybieram

Rezygnacja

Aby zobaczyć wartość pakietu, podaj koszt biletów.

0
Wybieram

Rezygnacja

udział własny 20%, jeszcze większa liczba powodów!

Aby zobaczyć wartość pakietu, podaj koszt biletów.

0
Wybieram
sprawdź benefity
 • Podróż 10 000 PLN
 • Gwarantowany zwrot 80% kosztów biletu 100% kosztów biletu 100/80% kosztów biletu
 • Możliwe przyczyny rezygnacji z biletu albo przerwania uczestnictwa w imprezie

  nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, jego dziecka lub współmałżonka bez hospitalizacji

  nieszczęśliwy wypadek skutkujący ograniczeniem samodzielności ruchowej Ubezpieczonego jego dziecka lub współmałżonka bez hospitalizacji

  nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek skutkujące hospitalizacją członka rodziny Ubezpieczonego

  komplikacje związane z ciążą, skutkujące hospitalizacją lub przedwczesnym porodem

  śmierć Ubezpieczonego lub członka jego rodziny

  zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania, bezwzględnie wymagającego obecności Ubezpieczonego

  kradzież dokumentów niezbędnych w podróży

  utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju

  wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przypadającej w czasie trwania wyjazdu

  100% zwrotu w przypadku powodów katalogowych

  80% zwrotu kosztów wyjazdu z powodu zaistnienia udokumentowanych zdarzeń, które wyłączają możliwość wyjazdu i które są niezależne od Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Współuczestnika wyjazdu

Schowaj szczegóły polisy

Wybrany produkt:

Rezygnacja

Wybrany wariant:

80%

WYLICZONY KOSZT POLISY:

10.00 PLN